Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!

Theloderma corticale - Żaba omszona
Theloderma corticale
Żaba omszona
Agalychnis litodryas
Agalychnis litodryas
Epipedobates tricolor - Drzewołaz trójbarwny
Epipedobates tricolor
Drzewołaz trójbarwny
Rana arvalis - Żaba moczarowa
Rana arvalis
Żaba moczarowa
Rana graeca - Żaba strumieniowa
Rana graeca
Żaba strumieniowa

Plethodon glutinosus

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Plethodon glutinosus

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2020-04-19 08:03