Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!

Kassina maculata - Afrykańska żaba biegająca
Kassina maculata
Afrykańska żaba biegająca
Megophrys nasuta - Narożnica nosata
Megophrys nasuta
Narożnica nosata
Rana iberica - żaba hiszpańska
Rana iberica
żaba hiszpańska
Rhinella marina - Ropucha aga
Rhinella marina
Ropucha aga
Ambystoma maculatum
Ambystoma maculatum

Alytes obstetricans - pętówka babienica

Odkrywca: Rok: Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Alytes obstetricans
Nazwa polska: Pętówka babienica
Nazwa angielska: Common midwife toad

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Wielkość samicy:

5,5 cm

Wielkość samca:

5,5 cm

Dostępność:

Nie dotyczy

Występowanie:

Zachodnia Europa

Biotop:

Tereny kamieniste lub piaszczyste,parki,ogrody,często w pobliżu siedzib ludzkich.

Kategoria zagrożenia:

LC - najmniejszej troski

Żywienie:

Pająki,chrząszcze,larwy owadów,dżdżownice

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Rozmnażanie:

Kojarzenie par i składanie jaj odbywa się na lądzie,co jest zjawiskiem wyjątkowym wśród europejskich płazów.Skrzek jest składany w postaci sznura,który samiec zaplątuje sobie wokół tylnych kończyn.przez 3-6 tygodni nosi go ze sobą i dba o właściwe nawilżenie jaj.Jeden osobnik może nosić do 170 jaj.W końcowej fazie rozwoju jaj samiec wchodzi do wody,gdzie wylęgają się kijanki.Larwy osiagają długośc do 11cm,czasami zimują i przechodzą metamorfozę w następnym roku.

Uwagi:

Wschodnia granica zasięgu tego gatunku przebiega niedaleko naszych granic.Niegdyś ten gatunek występował również na terenie zachodniej Polski.

Data modyfikacji: 2020-03-31 19:25