Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!


Dlaczego żaby są zielone?

W skórze żab występują trzy typy komórek pigmentowych, tworzących trzy warstwy. Poszczególne komórki ułożone są w następującej kolejności (od najniżej do najwyżej położonych): melanofory, guanofory (iridiofory), ksantofory. Melanofory zawierają melaninę, która nadaje płazom ciemno brązowe lub czarne zabarwienie skóry. Komórki iridioforów zawierają kryształki guaniny, które odbijają światło białe przenikające do skóry, jak małe lusterka. Z kolei ksantofory zawierają żółte pigmenty. Kiedy światło białe zostaje odbite od kryształków guaniny zmienia barwę na niebieską, następnie przechodzi przez żółte pigmenty (działają jak filtr) i powstaje kolor zielony (Rys.1.). Jak wiemy zmieszanie farby niebieskiej z żółtą daje kolor zielony. Barwa zielona może mieć różne nasycenie. 

Rys.1. Jak powstaje barwa zielona.

Działanie komórek barwnikowych zależne jest min. od hormonów, środowiska zewnętrznego (zmiana kształtu chromatoforów, rozpraszanie/skupianie ziaren barwników wewnątrz komórek).

Autor: Kornelia Orczyk

Piśmiennictwo:

  1. http://www.livescience.com/animalworld/060403_mm_frog_green.html
Data modyfikacji: 2020-10-19 14:23