Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!

Dendrobates auratus - Drzewołaz złocisty
Dendrobates auratus
Drzewołaz złocisty
Dyscophus guineti - Żaba pomidorowa
Dyscophus guineti
Żaba pomidorowa
Rana arvalis - Żaba moczarowa
Rana arvalis
Żaba moczarowa
Osornophryne guacamayo
Osornophryne guacamayo
Gyrinophilus palleucus
Gyrinophilus palleucus

Cryptobranchus alleganiensis - diabeł błotny

Odkrywca: Daudin Rok: 1803 Nie wymaga rejestracji

Nazwa łacińska:

Cryptobranchus alleganiensis
Nazwa polska: Diabeł błotny, skrytoskrzel
Nazwa niemiecka: Der Schlammteufel
Nazwa angielska: The hellbender, The hellbender salamander
Nazwa czeska: Velemlok americký

Rodzaj płaza:

Płazy bezogonowe

Dostępność:

Nie dotyczy

Biotop:

np. Namorzyny, lasy liściaste, Konary, itp Wilgotne lasy równikowe itp

Kategoria zagrożenia:

EX - wymarłe

Typ pomieszczenia:

Nie dotyczy

Wielkość pomieszczenia:

Nie dotyczy

Temperatura °C:

np.W dzień XX°C, w nocy nie niżej niż YY°C

Wilgotność powietrza %:

np. W dzień XX-ZZ%, w nocy nie niżej niż XX-VV%.
Data modyfikacji: 2020-04-19 10:51